Module 5

Montage en demontage van een steiger (mobiele en vaste)

Categorie

Opleidingen

Duur van de opleiding

1 dag

Contacteer ons omtrent deze opleiding !

Doelstelling van de module

  • In staat zijn om een steiger te monteren, te demonteren en te veranderen volgens de voorschriften van de fabrikant en de opgelegde normen van het Koninklijk Besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.
  • In staat zijn om de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken om in alle veiligheid op hoogte te evolueren.
  • De kandidaat een analytisch inzicht bij brengen zodat hij gevaren in verband met zijn situatie op hoogte kan identificeren.

Doelpubliek

  • Het personeel van bouwbedrijven, de industrie, elektriciteit, groene ruimten, telecom, voedselverwerkende industrie,...
  • Beginnend of ervaren personeel.

Praktische regelingen

  • Duur van de opleiding : 1 dag.
  • Mogelijkheid om uw eigen PBM te gebruiken.
  • Benodigdheden: veiligheidsschoenen (S3), werkkleding, identiteitskaart.
  • Neve is goedgekeurd door het Waalse Gewest via het Training-Cheque systeem en gecertificeerd door verschillende sectorfondsen. Meer info hier : opleidingscheques en financiële steun

Wilt U deze opleiding volgen ? 

Bent U geïnteresseerd in deze opleiding  ? Contacteer ons via het contact formulier. Wij analyseren vervolgens uw opleidingsbehoefte. Er wordt in gezamenlijk overleg een datum vast gelegd voor de opleiding. 

Contacteer ons omtrent deze opleiding!

CONTACTEER ONS