Module 9

Evacuatie van een slachtoffer (basistechnieken)

Categorie

Opleidingen

Duur van de opleiding

1 - 2 dagen

Contacteer ons omtrent deze opleiding !

Doelstelling van de module

  • In staat zijn om een inert slachtoffer te evacueren in alle moeilijk toegankelijke omgevingen zoals toegelicht in het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van uitrustingen (PBM) voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.
  • De kandidaat leert om een noodsituatie te analyseren, aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen in te zetten, naar het slachtoffer te gaan en deze te evacueren.
  • De kandidaat een analytisch inzicht bij brengen zodat hij gevaren in verband met zijn situatie kan identificeren.

Doelpubliek

  • Het personeel van bouwbedrijven, de industrie, elektriciteit, groene ruimten, telecom, voedselverwerkende industrie,...
  • Ervaren personeel.

Praktische regelingen

  • Duur van de opleiding : 1 - 2 dagen.
  • Mogelijkheid om uw eigen PBM te gebruiken.
  • Benodigdheden: veiligheidsschoenen (S3), werkkleding, identiteitskaart.
  • Neve is goedgekeurd door het Waalse Gewest via het Training-Cheque systeem en gecertificeerd door verschillende sectorfondsen. Meer info hier : opleidingscheques en financiële steun

Wilt U deze opleiding volgen ? 

Bent U geïnteresseerd in deze opleiding  ? Contacteer ons via het contact formulier. Wij analyseren vervolgens uw opleidingsbehoefte. Er wordt in gezamenlijk overleg een datum vast gelegd voor de opleiding. 

Contacteer ons omtrent deze opleiding!

CONTACTEER ONS