Module 8

Beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen

Categorie

Opleidingen

Duur van de opleiding

1 dag

Contacteer ons omtrent deze opleiding !

Doelstelling van de module

De kandidaat een analytisch inzicht bij brengen zodat hij alle in zijn onderneming aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kan identificeren en deze kan oplijsten in functie van de PBM-families.In staat zijn om een PBM-verificatieprotocol te implementeren conform aan het Koninklijk Besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.In staat zijn om de technische specificaties van de fabrikant te begrijpen om de PBM in dienst te houden.In staat zijn om de schade en gebreken aan PBM te identificeren die vereisen dat deze buiten dienst worden gesteld.

Doelpubliek

  • Personeel, als gevolg van de hiërarchie van bouwbedrijven, de industrie, elektriciteit, groene ruimten, telecom, voedselverwerkende industrie,...
  • Gevestigde arbeider al dan niet verbonden aan een interne- of externe inspectiedienst.

Praktische regelingen

  • Duur van de opleiding : 1 dag.
  • Mogelijkheid om uw eigen PBM te gebruiken.
  • In het bezit zijn van uw identiteitskaart.
  • Neve is goedgekeurd door het Waalse Gewest via het Training-Cheque systeem en gecertificeerd door verschillende sectorfondsen. Meer info hier : opleidingscheques en financiële steun

Wilt U deze opleiding volgen ? 

Bent U geïnteresseerd in deze opleiding  ? Contacteer ons via het contact formulier. Wij analyseren vervolgens uw opleidingsbehoefte. Er wordt in gezamenlijk overleg een datum vast gelegd voor de opleiding. 

Contacteer ons omtrent deze opleiding!

CONTACTEER ONS