Module 8

Beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen

Categorie

Opleidingen

Duur van de opleiding

1 dag

Contacteer ons omtrent deze opleiding !

Doelstelling van de module

  • De kandidaat een analytisch inzicht bij brengen zodat hij alle in zijn onderneming aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kan identificeren en deze kan oplijsten in functie van de PBM-families.
  • In staat zijn om een PBM-verificatieprotocol te implementeren conform aan het Koninklijk Besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • In staat zijn om de technische specificaties van de fabrikant te begrijpen om de PBM in dienst te houden.
  • In staat zijn om de schade en gebreken aan PBM te identificeren die vereisen dat deze buiten dienst worden gesteld.

Doelpubliek

  • Personeel, als gevolg van de hiërarchie van bouwbedrijven, de industrie, elektriciteit, groene ruimten, telecom, voedselverwerkende industrie,...
  • Gevestigde arbeider al dan niet verbonden aan een interne- of externe inspectiedienst.

Praktische regelingen

  • Duur van de opleiding : 1 dag.
  • Mogelijkheid om uw eigen PBM te gebruiken.
  • In het bezit zijn van uw identiteitskaart.
  • Neve is goedgekeurd door het Waalse Gewest via het Training-Cheque systeem en gecertificeerd door verschillende sectorfondsen. Meer info hier : opleidingscheques en financiële steun

Wilt U deze opleiding volgen ? 

Bent U geïnteresseerd in deze opleiding  ? Contacteer ons via het contact formulier. Wij analyseren vervolgens uw opleidingsbehoefte. Er wordt in gezamenlijk overleg een datum vast gelegd voor de opleiding. 

Contacteer ons omtrent deze opleiding!

CONTACTEER ONS