Privacycharter

Privacycharter

ARTIKEL 1 - ALGEMENE PRINCIPES

1.1 Névé SRL, met maatschappelijke zetel in de Allée du Moulin à Vent 45 te 5004 Namen en ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0894.222.511, hierna Névé SRL, beheert een website via neve-formations (hierna 'de Site').

1.2 Alle persoonsgegevens die we verzamelen (hierna 'de Gegevens') worden verwerkt conform de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG), de Richtlijn 2002/58/EG, zoals gewijzigd door de Richtlijn 2009/136/EG, en de wet van 13 juni 2005, bekend als de 'Wet betreffende de elektronische communicatie', zoals gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012.

1.3 We vragen u om dit Privacycharter (hierna 'het Charter') aandachtig te lezen zodat u goed op de hoogte bent van de inhoud.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Het Charter vermeldt de maatregelen die worden toegepast bij de verwerking en het beheer van uw Gegevens wanneer u de Site gebruikt en uw rechten als gebruiker.

2.2 Het Charter is van toepassing op alle diensten die Névé Formations via de Site aanbiedt.

ARTIKEL 3: DE GEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERZAMELD

3.1 Wanneer u de Site bezoekt, kunnen wij uw gegevens op verschillende manieren verzamelen:

3.1.1 Gegevens verstrekt door de gebruikers

We bewaren de Gegevens die u op de Site meedeelt zodat we uw vraag kunnen beantwoorden, met name de Gegevens die u ons via de onlineformulieren verstrekt.

3.1.2 Gegevens verzameld via technologische hulpmiddelen

Wanneer u op de Site navigeert, kunnen onze IT-systemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of de browser die u gebruikt. Daarnaast gebruiken we ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en het tijdstip van uw bezoek of de delen van de Site die u heeft bezocht.

Wanneer u onze Site bezoekt, kan u zelf aangeven welke cookies u aanvaardt en al dan niet uw toestemming geven.

3.2 Door de cookies op onze Site te aanvaarden of door ons uw Gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat uw Gegevens worden verzameld en verwerkt zoals beschreven in dit Charter. Als u geen toestemming kan of wil geven voor het verzamelen of verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in dit Charter, gelieve die cookies dan niet te aanvaarden.

3.3 U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met Névé Formations op: info@neve-formations.be of door uw cookie-instellingen aan te passen.

ARTIKEL 4: DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1 De Gegevens die we verzamelen worden gebruikt om uw aanvragen en de daaruit voortvloeiende diensten uit te voeren en op te volgen. Ze worden ook gebruikt om onze diensten te verbeteren op basis van informatie over uw interesses op het vlak van functionaliteiten, prestaties en ondersteuning van onze diensten.

4.2 We zullen de Gegevens niet gebruiken om u onze nieuwsbrieven en commerciële of promotionele aanbiedingen toe te sturen zonder dat u ons dit formeel hebt gevraagd.

4.3 We kunnen de Gegevens ook gebruiken om te onderzoeken hoe we onze diensten verder kunnen verbeteren.

4.4 Uw Gegevens worden niet met anderen gedeeld, behalve wanneer dit noodzakelijk zou zijn om (a) de toepasselijke wetgeving of een bevel of eis van hoven en rechtbanken na te leven of (b) onze rechten of die van de gebruikers van onze Site te beschermen en te verdedigen.

4.5 Behalve in de gevallen die in dit artikel zijn beschreven, worden uw Gegevens niet gedeeld met of verkocht aan derden zonder uw toestemming.

ARTIKEL 5: RECHT VAN VERZET

5.1 Om u af te melden voor onze nieuwsbrieven, kan u gebruik maken van het recht van verzet door op de link 'afmelden' te klikken die onderaan elke nieuwsbrief staat.

ARTIKEL 6: RECHT VAN INZAGE, RECTIFICATIE, GEGEVENSWISSING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.1 U hebt een recht van inzage, rectificatie, gegevenswissing en beperking van de verwerking van de Gegevens die op u betrekking hebben, overeenkomstig de artikels 15, 16, 17 en 18 van de AVG.

6.2. U kan die rechten uitoefenen door een brief te sturen naar de hoofdzetel van Névé Formations OF door een e-mail te sturen naar: info@neve-formations.be 

6.3 Alvorens we op een dergelijke vraag ingaan, kunnen we u vragen om uzelf te identificeren.

ARTIKEL 7: RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

7.1. U hebt ook het recht om de u betreffende Gegevens die u aan Névé Formations hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en het recht om die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés gebeurt.

ARTIKEL 8: COOKIES

8.1 Cookies zijn gegevens die via uw browser naar uw terminal worden verstuurd wanneer u de Site bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten. Cookies maken de toegang tot en de navigatie op de Site gemakkelijker en maken hem sneller en efficiënter in gebruik. Ze kunnen ook worden ingezet om de Site aan uw persoonlijke voorkeuren aan te passen of om het gebruik van onze Site te analyseren.

8.2 Névé Formations informeert u over de soorten cookies die op de Site worden gebruikt:

  • Analytische cookies (Google Analytics): deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop bezoekers onze Site gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld cookies [zoals Google Analytics] om te begrijpen hoe klanten onze website vinden, gebruiken en erop navigeren. Bovendien geven ze ook aan wat we eventueel kunnen verbeteren, zoals de navigatie- en winkelervaring van onze klanten en onze marketingcampagnes. De gegevens die door deze cookies worden opgeslagen, bevatten geen persoonlijke informatie waarmee u individueel zou kunnen worden geïdentificeerd.
  • Functionele cookies: deze cookies detecteren en onthouden of Javascript al dan niet geactiveerd is op uw terminal. Dat is nodig om bepaalde functies van de Site te kunnen gebruiken.

 

Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie verzamelen deze cookies geen informatie waarmee de internetgebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Aangezien ze uitsluitend worden gebruikt voor hun technische functionaliteit, is er geen uitdrukkelijke toestemming van de abonnee vereist.

8.3. Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is uw toestemming niet vereist als een cookie uitsluitend wordt geïnstalleerd om elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken of als dit strikt noodzakelijk is om u een onlinedienst te verstrekken op uw uitdrukkelijke vraag (sessiecookies).

8.4. U kan de installatie van technische cookies weigeren door onderstaande procedures te volgen, afhankelijk van uw browsersoftware.

 

8.6 Névé Formations wijst erop dat het deactiveren van cookies de optimale navigatie en functionaliteit van de Site kan belemmeren.

8.7. U kan de aanvaarde cookies altijd verwijderen. Als u cookies verwijdert, zullen de instellingen of voorkeuren die erdoor worden gecontroleerd, ook worden verwijderd.

ARTIKEL 9: BEVEILIGING

Om de verzamelde Gegevens te beschermen, hebben we een programma geïnstalleerd om de informatie te beveiligen die in onze systemen wordt opgeslagen. Bovendien zijn onze IT-systemen uitgerust met gegevensversleuteling en softwarebescherming.

ARTIKEL 10: BEWARING VAN GEGEVENS

Als u uw inschrijving, waardoor u op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten, annuleert zal Névé Formations uw gegevens niet bewaren om u opnieuw te contacteren. Als u onze informatie wil ontvangen, kan u dit aanvragen via het volgende e-mailadres: info@neve-formations.be

ARTIKEL 11: HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke mogelijkheden tot beroep, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden als u meent dat de verwerking van uw Gegevens in strijd is met de AVG.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32(0)2 274 48 00 • Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be