Engema

Terug naar het nieuws

Ons trainingscentrum ontwikkelt zich op een onderzoeksas en zoekt oplossingen voor onze klanten.

Engema, de onderaannemer van Elia, heeft ons de opdracht gegeven om het technische niveau van hun klimmers te verbeteren, risicoanalyses ter plaatse te ontwikkelen en veiligheidsinformatiebladen te verstrekken voor hun technici en klanten.

Verschillende van onze studenten, getraind in het gebruik van de P.B.M., werden gerekruteerd door Engema als onderdeel van onze samenwerking.

Deze studenten waren allemaal werkzoekenden. Ze kwamen bij ons terecht op eigen initiatief of via onze partner Mirena, en volgden onze module 4 "basistechniek van het werken op touwen". Een goed voorbeeld van een optimale samenwerking!